Leeswijzer

Voor u ligt de 1e Bestuursrapportage 2018. Deze rapportage heeft de vorm van een afwijkingenrapportage over het eerste deel van 2018 ten opzichte van de in de Begroting 2018 opgenomen voornemens. De rapportage bevat zowel inhoudelijke als financiële afwijkingen. Op onderdelen geeft deze rapportage ook het inzicht in de door de gemeenteraad goed te keuren wijzigingen van de Begroting 2018.