Inleiding afwijkingen

In dit hoofdstuk staan per begrotingsprogramma de momenteel bekende afwijkingen van de in de begroting voorgenomen beleidsuitvoering en activiteiten
Er is rekening gehouden met de beheersmaatregelen uit de begroting en er wordt vanuit gegaan dat deze effectief zijn.